güllə

güllə
is. Top, tüfəng, tapança kimi odlu silahlardan atmaq üçün qurğuşundan düzəldilmiş girdə və uzunsov mərmicik. Top gülləsi. Tüfəng gülləsi. – <Heydərqulunun> kürəyindən dəyən güllə sol ciyərini parçalayaraq böyründən çıxmışdı. Ə. S.. <Ovçu:> Niyə tələsdiniz? – dedi, – yaxşı ki güllələriniz dəymədi. . M. Rz.. Güllə açılmaq – atəş açılmaq, atılmaq (odlu silah haqqında). Yarım saat keçmədən soldan bir güllə açıldı. H. N.. Güllə atmaq – odlu silahdan atmaq, atəş açmaq. Havaya birbirinin ardınca üç güllə atdım. M. Rz.. Səhərə yaxın dalbadal iki güllə atıldı. İ. Ş.. Güllə boşaltmaq – bax güllə atmaq. Bir haray yuxuma güllə boşaltdı; Bir duyğu səsiymiş oyadan məni. . M. Araz. Güllə yağdırmaq, gülləyə basmaq (tutmaq) – hər tərəfdən çoxlu güllə atmaq. <Nəbi> qaçaqlar gələn kimi onları gülləyə basıb pərən-pərən edir. «Qaçaq Nəbi». . . Quldurlar bunları təzədən gülləyə tutdular. S. S. A..
◊ Güllə kimi – 1) çox tez, çox cəld, çox sürətli. Rəna qapıdan güllə kimi çıxdı. S. Rəh.. O, . . dəftəri götürüb güllə kimi pilləkənlə üzüaşağı yüyürür. Ə. Məmmədxanlı; 2) çox kəskin, çox ağır, çox təsirli. Paşanın sözü Həsən xana güllə kimi dəydi. «Koroğlu». Axırıncı söz güllə kimi Rüstəm kişinin sinəsini dəldi. M. İ.. Güllə mənzili – güllə atılan yerdən güllənin düşdüyü yerə qədər olan məsafə. Kəndə qədər bir güllə mənzili qalmışdı. Güllə sıxmaq – odlu silahı hədəfə yapışdıraraq vurmaq. Cibimdə silahım olsaydı, ürəyimə bir güllə sıxardım. M. C.. <Ələmdar> öz gülləsini Müqim bəyin kürəyinə sıxıb ağasının ciyərini çıxartdı. S. R.. Güllə tökmək – ərinmiş metaldan güllə qayırmaq. Gülləni gülləyə düzmək – çoxlu güllə atmaq, ara vermədən atəş açmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • güllələnmə — «Güllələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • güllələşmə — «Güllələşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • güllənmə — «Güllənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Gull — ist der Familienname folgender Personen: Clemens Gull (* 1969), österreichischer Informatiker und Autor Erhard Gull (1895 1970), Schweizer Architekt, Sohn von Gustav Gull Eric Gull (* 1973), argentinisch Schweizer Handballspieler Gustav Gull… …   Deutsch Wikipedia

 • Gull — Gull, n. [Of Celtic origin; cf. Corn. gullan, W. gwylan.] (Zo[ o]l.) One of many species of long winged sea birds of the genus {Larus} and allied genera. [1913 Webster] Note: Among the best known American species are the herring gull ({Larus… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • gull — gull·able; gull; gull·ibil·i·ty; gull·ible; gull·ish; gull·ery; …   English syllables

 • Gull — f Scandinavian: pet form of the various women s names of Old Norse origin containing the first element guð god. It has also been associated with gull gold, and is now much used in Swedish compound names such as Gull Britt, Gull Lis, and Gull Maj …   First names dictionary

 • GULL — (Heb. שַׁחַף; AV cuckow, JPS sea mew ), bird mentioned in the Bible as prohibited as food (Lev. 11:16; Deut. 14:15), the Hebrew name means thin or swift of movement and, on the basis of its rendering as λάρος in the Septuagint, refers to the gull …   Encyclopedia of Judaism

 • Gull — (g[u^]l), v. t. [imp. & p. p. {Gulled} (g[u^]ld); p. pr. & vb. n. {Gulling}.] [Prob. fr. gull the bird; but cf. OSw. gylla to deceive, D. kullen, and E. cullibility.] To deceive; to cheat; to mislead; to trick; to defraud. [1913 Webster] The… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Güll — ist der Familienname folgender Personen: Friedrich Güll (1812–1879), deutscher Dichter Martin Güll (* 1953), bayerischer Politiker (SPD) Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeic …   Deutsch Wikipedia

 • Gull — Gull, n. 1. A cheating or cheat; trick; fraud. Shak. [1913 Webster] 2. One easily cheated; a dupe. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”